!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brandsäkerhet

 

 

Utrymning vid brand:

 

 

Utrymning sker via trapphuset:

- Hissarna får inte användas vid brand.

 

Viktigt med fri passage i utrymningsvägar:

För att underlätta snabb utrymning är det därför förbjudet att blockera trappor och våningsplan med cyklar, barnvagnar, möbler eller andra föremål.

Detta gäller även i källardelen.

 

Rök och mörker försvårar utrymning och det är bra att ha en ficklampa med magnet på kylskåpet, även vid strömavbrott.

 

 

 

Brandvarnare ger extra tid för att hinna undan brand:

 

 

I varje lägenhet finns två brandvarnare som föreningen har installerat.

 

Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att de fungerar (testa batteriet med jämna mellanrum.)

 

 

 

Förebygga brand:

Den bästa brandsäkerheten är att arbeta förebyggande för att brand inte ska uppstå.

 

Entreer, källargångar och trapphus:

Av detta skäl så är våra entreer så gott som fria från brännbart material och alla andra allmänna utrymmen ska också vara fria.

 

Av samma skäl får vi inte inte placera böcker, tidningar eller annat som är brännbart i de allmänna utrymmerna.

 

- I samband med en incident i november 2008, fanns böcker i entreen till Radarvägen 4. Någon eller några personer tände sedan på böckerna som dock verkat ha självslocknat.

 

Vårt kodsystem ser även till att hålla obehöriga personer utanför våra hus och entreer.

 

Lägenhet:

Tips för brandsäkerhet i lägenhet:

 

* Var varsam med tända ljus.

Tänd ljus endast i utrymmen som du vistas i, d v s släck ljuset om du lämnar rummet för längre tid.

 

* Undvik att lämna laddare till mobiltelefoner m.m i uttagen när de inte används. Laddare kan börja brinna.

 

* Stäng av datorer, Tv  inte bara med fjärkontroll eller med strömbrytare på dator. Använd separat strömbrtyare på grenuttag eller dra ut sladden. Detta minskar både risk för brand och sparar el.

 

 

Nedan följer generell Brandsäkerhets information från räddningsverket angående utrymning och förbyggande åtgärder.